Zasklenie balkóna, Bratislava Rača

zasklenie baklóna, hliníkový bezrámový otočno-posuvný systém BKS