Prístrešok pre imobilných klientov Dolný Lieskov Považská Bystrica

hliníkový systém + opláštenie